NTUA FTP Server

Apr 1996 Traffic Report


Traffic per Weekday - Traffic per Monthday - Traffic per Hour
Top 20 Hosts - Top 20 Domains - Top 20 Directories

Report Summary : Apr 1996

Total data transfered :3504.185Mb
Average data per day :134.78Mb
Total hosts connected to server :1661

Traffic per Weekday
Mon 678.08 Mb
Tue 1135.97 Mb
Wed 537.27 Mb
Thu 478.32 Mb
Fri 375.27 Mb
Sat 198.22 Mb
Sun 100.41 Mb

Traffic per Monthday
1 409.36 Mb
2 272.67 Mb
3 286.15 Mb
4 222.47 Mb
5 176.65 Mb
6 100.72 Mb
7 51.84 Mb
8 122.59 Mb
9 128.35 Mb
10 130.82 Mb
11 151.44 Mb
12 52.38 Mb
13 54.26 Mb
14 48.53 Mb
15 83.64 Mb
16 86.41 Mb
17 120.29 Mb
18 105.04 Mb
19 146.12 Mb
20 43.18 Mb
25 0.00 Mb
26 0.15 Mb
27 0.06 Mb
28 0.05 Mb
29 62.49 Mb
30 648.54 Mb

Traffic per Hour
00 74.34 Mb
01 81.97 Mb
02 57.39 Mb
03 36.93 Mb
04 9.95 Mb
05 16.31 Mb
06 23.34 Mb
07 28.41 Mb
08 61.88 Mb
09 53.29 Mb
10 149.35 Mb
11 103.60 Mb
12 184.30 Mb
13 355.10 Mb
14 257.05 Mb
15 199.97 Mb
16 187.74 Mb
17 337.60 Mb
18 188.34 Mb
19 323.28 Mb
20 236.32 Mb
21 108.21 Mb
22 122.51 Mb
23 307.00 Mb

Top 20 Hosts
icaros.softlab.ece.ntua.gr 465.54 Mb
147.102.11.25 301.41 Mb
diomedes.noc.ntua.gr 242.20 Mb
hermes.central.ntua.gr 117.72 Mb
zeus.central.ntua.gr 101.19 Mb
aurora.softlab.ece.ntua.gr 85.09 Mb
147.102.206.30 78.26 Mb
kentayros.softlab.ece.ntua.gr 49.21 Mb
leon.nrcps.ariadne-t.gr 48.45 Mb
phgasos.softlab.ece.ntua.gr 46.65 Mb
rsko.gel.ariadne-t.gr 41.06 Mb
miranda.softlab.ece.ntua.gr 30.90 Mb
147.102.212.51 29.02 Mb
michelle.telecom.ece.ntua.gr 28.94 Mb
orion.cti.gr 25.15 Mb
isosun.ariadne-t.gr 22.68 Mb
gnosis.lib.ece.ntua.gr 22.36 Mb
vergina.cc.ece.ntua.gr 22.21 Mb
leon.intranet.GR 22.18 Mb
147.102.193.37 21.77 Mb
convex.uky.edu 20.47 Mb

Top 20 Domains
ntua.gr 2238.18 Mb
ariadne-t.gr 237.70 Mb
193.92.0.0 79.98 Mb
upatras.gr 56.97 Mb
ac.at 51.06 Mb
cti.gr 49.85 Mb
uoa.gr 41.45 Mb
ac.uk 31.94 Mb
uky.edu 24.04 Mb
intranet.gr 23.84 Mb
hol.gr 22.38 Mb
iway.fr 19.80 Mb
compulink.gr 18.55 Mb
digital.com 15.04 Mb
cais.com 12.42 Mb
/pub 12.35 Mb
up.pt 11.83 Mb
pipex.com 10.82 Mb
164.86.0.0 10.41 Mb
auth.gr 10.31 Mb
fi.lt 9.55 Mb

Top 20 Directories
/pub/www/Netscape 881.40 Mb
/pub/pc/tucows 469.28 Mb
/pub/linux/slackware 359.57 Mb
/pub/pc/winsite 326.81 Mb
/pub/lang/java 212.24 Mb
/pub/pc/misc 161.59 Mb
/pub/net 150.62 Mb
/pub/pc/simtel 109.48 Mb
/pub/gnu 105.76 Mb
/pub/images 95.79 Mb
/pub/fonts 79.62 Mb
/pub/docs 72.05 Mb
/pub/pc/mcafee 71.16 Mb
/pub/www/NCSA 49.20 Mb
/pub/pc/gnu-win32 42.59 Mb
/pub/www/vrml 41.80 Mb
/pub/graphics 39.12 Mb
/pub/X11 28.87 Mb
/pub/lang/tcl 23.33 Mb
/pub/lang/tex 19.09 Mb
/pub/lang/ghost 18.11 Mb


ftpadm@ntua.gr